TECHNOLOGIA

Projekty technologii gastronomii


Przystępując do projektu technologii stawiam się między oczekiwaniami inwestora, oczekiwaniami pracowników kuchni, zastanymi warunkami budowlanymi oraz obowiązującymi ramami prawnymi. Moją rolą jest znalezienie złotego środka. To nieustanne balansowanie między racjami każdej ze stron.

Dobry projekt technologii nie tworzy pomieszczeń tylko pod odbiory Sanepid, a tworzy wnętrza dla ludzi i sprawnego procesu produkcyjnego. Kluczowa jest ergonomia.

Wytyczne Sanepid muszą być spełnione, ale nie mogą one być celem samym w sobie

Zamawiając projekt technologii możesz otrzymać pełen zakres usług, który przeprowadzi Cię od idei stworzenia restauracji do powstania funkcjonującego lokalu. To wieloetapowy proces, który składa się głównych punktów:

Opracowanie koncepcji technologii
Czyli krótki cykl spotkań w trakcie, których z jednej strony projektant dokładnie poznaje oczekiwania inwestora, co do inwestycji, z drugiej strony inwestor poznaje możliwości lokalu oraz dostaje pierwszy zarys zaplecza. Ten etap pozwala wychwycić główne czynniki utrudniające lub uniemożliwiające powstanie gastronomii we wskazanym miejscu.
Opracowanie pełnego projektu technologii
Na pełen projekt technologii składa się rysunek z wrysowanymi wszystkimi meblami i urządzeniami oraz ich spisem. Do rysunku dołączone jest zestawienie wyposażenia w formie tabeli oraz opis technologii. To finalna wersja przyszłej restauracji, wciąż na papierze, ale to już materiał, który pozwoli szczegółowo poznać koszty wyposażenia kuchni.
Uzgodnienie projektu pod kątem sanepid
Zanim jeszcze zostanie postawiona pierwsza ściana warto upewnić się, że Sanepid odbierze kuchnię powstałą według zamówionego projektu. Najlepiej jest uzyskać uzgodnienie projektu u Rzeczoznawcy ds. Sanepid. Cały proces uzgodnienia jest po mojej stronie.
Opracowanie wytycznych dla branż
Aby budowa kuchni mogła ruszyć, potrzebne jest wydanie wytycznych do projektów branżowych. To bardzo ważny etap, który minimalizuje ryzyko powstania kolizji w momencie wyposażania kuchni.
Potrzebujesz więcej?

To nie koniec możliwości. Zapraszam do szkolenia lub doradztwo.